Jurginių smagumai Žasliuose

Jurginių smagumai Žasliuose

Valė Kurgonienė, kultūrinių renginių organizatorė

Jurginių smagumai Žasliuose

Visą savaitę prieš Jurgines su nerimu žvelgėme į dangų ir prašėme Aukščiausiojo geresnio oro. Jurginių diena išaušo saulėta, bet šaltoka. Tik džiaugėmės tuo, jog ,,nesimaišo dangus su žeme‘‘, kaip ankstesnėmis dienomis. Pragiedrėjusi diena sutraukė tikrai daug žmonių į  šv. Jurgio atlaidus Žaslių bažnyčioje. Šventąsias Mišias aukojo svečias, Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris - kunigas Gediminas Tamošiūnas.  Po šv. Mišių ir iškilmingos procesijos žmonės buvo pakviesti į Žaslių kultūros centrą, kur vyko Jurginių šventė. Šventei prasidėjus, susirinkusią publiką pasveikino LR Seimo narė, šios šventės globėja ir rėmėja Laimutė Matkevičienė. Kultūros centro vaikų dramos kolektyvo narės Gabija Gradeckaitė, Augustė Ostromeckaitė, Raminta Leonavičiūtė ir Austėja Senavaitytė, vilkinčios tautiniais kostiumais, dalino salėje esantiems žmonėms po gabalėlį duonelės. Duonelė – tai mūsų žemė, sotumo, skalsumo simbolis. Tai bendrystė ir vienybė. O toliau ,,vairą“ į savo rankas perėmė Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis ,,Žilvita“, kuriam vadovauja Laima Morkūnienė. Kiek dainų išdainuota, kiek šokių sušokta! Plojo salė atlikėjams, kartu dainavo, o štai žaslietis Algimantas Ostromeckas su žilvitiškiais jaunuoliais taip kojas kilnojo, kad tik pavydėti galėjom. Dar labiau nustebino publiką ,,Žilvitos“ muzikantas Viktoras Zujus. Armoniką šokiams virkdęs ir pats panorėjo pašokti. O jergutėliau! Tokių ,,ciūdų“ kaip viena močiutė sakė, dar nematėm, kad muzikantas tuo pačiu metu ir grotų, ir šoktų! Tai žasliečiai ir pamatė, ko nebuvo regėję. Nerealūs tie žilvitiškiai kaip ir jų vadovė. Tokią nuotaiką sukūrė, tokiomis emocijomis visus apdovanojo, kad dar ilgai atsigauti negalėjome. Kai jau galėjome žodį ištarti, tai kvietėme visus į tradicinių amatų centrą Jurginių kiaušinienės ragauti, kurią lauko krosnyje kepė kultūros centro vyrai Kęstutis Žurauskas ir Kazys Žarpnickas, dar į talką pasikvietę  kolegę Onutę Brazinskienę. Valgė ir gyrė žmonės ne tik kiaušinienę, kuriai visus produktus parūpino Seimo narė Laimutė Matkevičienė, bet ir Nasevičių šeimos iškeptą duoną, seniūnijos darbuotojos Giedrės Sasnauskienės suslėgtą sūrį. Reiktų dar pasakyti, kad seniūnas Mindaugas Nasevičius ateidamas į kiekvieną renginį, atneša savo šeimos keptos duonos. Kiek kepalėlių dovanota renginių svečiams, jau, turbūt, ir nesuskaičiuotume.

                      Daugelis neskubėjo į namus, o mielai bendravo su sutiktais pažįstamais, draugais, stalo kaimynais,  Seimo nare. Kokie linksmi ,,Žilvitos” vaikinai ir merginos ne tik scenoje, bet ir prie stalo!  Šventiška nuotaika lydėjo visus iki pat atsisveikinimo. Gal tik viena žilvitukų vadovė negalėjo prie stalo prieiti. Apsupusios Laimutę jaunos Žaslių mamos teiravosi, ar galėtų savo vaikus į šį kolektyvą atvežti, kad jie ugdytųsi. Kolektyvo vadovė kiekvienai mamai skyrė dėmesio, kalbėjosi, tai,ko gero, ir mūsų kiaušinienės neparagavo. Dar pasakojo, jog į Žaslius tik trečdalis atvyko, nors per dvidešimt suskaičiavome narių, o ,,Žilvitą” lanko jų apie šešiasdešimt.

Kiekvienas toks šventinis susiėjimas suburia žmones bendrystei. Seimo narė Laimutė Matkevičienė ir linkėjo visiems ne tik sveikatos, geros nuotaikos, bet ir bedruomeniškumo jausmo. O su kultūros centro darbuotojais jau aptarė būsimus renginius, pateikė savo siūlymų.

Jurginės praėjo, ūkininkai jau ruošiasi pavasario darbams. Šeimininkės skuba sėti rasodą, rūtas darželyje. Pabuvus smagiai drauge ir darbai geriau sekasi. Kad tik oras geras būtų!

 Komentarai: