Majavos Stabintiškėse

Majavos  Stabintiškėse

Gegužė – pats gražiausias iš visų trijų pavasario mėnesių. Šį mėnesį gamta atsiskleidžia visu gražumu – pražysta laukų ir darželių gėlės. Gal todėl ir Šv. Marija yra lyginama su gegužės mėnesiu, jai skiriamos maldos ir giesmės, kurios nepaprastai gražios, melodingos. Gegužinės pamaldos arba Majavos Lietuvoje buvo laikomos ne tik bažnyčiose, bet ir privačiuose namuose, laukuose prie koplytėlių, prie kryžių. Įrengiamas altorėlis ir kiekvieną vakarą žmonės renkasi, skaitoma litanija, giedamos giesmės.

Stabintiškių kaimo moterėlės jau turi gražią tradiciją kiekvienais metais rinktis gegužę į kurios nors namus ir visą mėnesį šlovinti Šv. Mergelę Mariją. Šiemet rinkomės Vandos Jurevičienės namuose. Moteris prieš pat Šv. Velykas išgyveno netektį – mirė vyras. Kaip pati namų šeimininkė kalbėjo: ,,Bus linksmiau, nebūsiu viena“.   Kai vyko Majavos užbaigimas, buvo aukojamos Šv. Mišios, atvykęs Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis mišių pradžioje pagyrė moteris už jų organizuotumą, už norą puoselėti šią gražią tradiciją. Mišioms pasibaigus, žmonės dar nesiskirstė, susėdo prie vaišių stalo, bendravo.

Majavos – mūsų etninės kultūros aruodai, klodai ir labai gera, kad jos dar gyvos, neužmirštos.Komentarai: