Žasliečių Jurginės

Žasliečių Jurginės

Kaip visada - smagiai

     Su vasariškai karštu pavasariu į Žaslius, kaip ir kasmet, atkeliavo, jau tapusi gražia tradicija, Jurginių šventė. Taip išpuolė , kad šiemet Jurginės beveik sutapo su Šv. Velykomis, todėl ši šventė mūsų miestelyje buvo švenčiama per Atvelykį. Žaslių bažnyčioje, kuri pavadinta šv. Jurgio vardu, buvo švenčiami atlaidai, o po jų žmonės rinkosi į bažnyčios slėnį, kur vyko Jurginių šventė. Šventės dalyvius pasveikino LR Seimo narė Laimutė Matkevičienė. Seimo narė neaplenkia nė vienos didesnės  šventės, visada ateina su miela šypsena, suranda gerą žodį renginių organizatoriams, visiems švenčių dalyviams. Ir šį kartą ne tik, kaip tik viena p. Laimutė moka, pačius gražiausius žodžius skyrė susirinkusiems, bet perskaitė savo kūrybos eilėraštį, skirtą motinoms, iš savo naujai išleistos poezijos knygelės ,,Aš augau Lietuvoj‘‘.  Sveikinimo žodį tarė ir Žaslių seniūnas, šiuo metu laikinai einantis Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pareigas, Mindaugas Nasevičius. Pasveikinęs Jurgius, Jurgitas, žemdirbius, jaunimą, dar šv. Jurgio paprašė lietaus, kurio žmonėms taip reikia, kuris vis aplenkia Žaslių apylinkes.

      Gražią šventinę nuotaiką sukūrė Žaslių pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Daivos Vitienės. Kiek daug Jurginių papročių mums priminė, kiek dainų padainavo!  Gera, kad vaikai mokomi pažinti tautos gyvastį – jos kultūrą, kalbą. Su įdomia programa į žasliečių šventę atvyko vilniečiai Gaila ir Arvydas Kirdos iš folkloro grupės ,,Griežikai“. Džiaugėmės jų smuiko ir bandonijos muzikavimu, kartu dainavome, šokome liaudies šokius, ėjome ratelius. O visų  nosį kuteno kepamos kiaušinienės kvapas. Nors ir kaip karšta buvo, bet prie lauko krosnies vikriai sukosi amatininkė Dalia Ramonienė, jai padėjo centro darbuotojai.  Skani piemenukų paucienė, kaip sako dzūkai, buvo iškepta. Žmonės valgė ir gyrė. Žaslietė Inga Mikalauskienė pasirūpino, kad pavalgę kiaušinienės, šventės dalyviai atsigertų ir gaivios giros.

     Be galo esame laimingi, kad organizuodami šventę, nelikome vieni, kad savo kilnią širdį parodė verslininkas Algirdas Pašukevičius, ūkininkas Marius Steponavičius, žasliečiai Bronius ir Laimutė Matkevičiai, seniūnas Mindaugas Nasevičius. Todėl Jurginės, kaip  visada, buvo smagios ir nuotaikingos.Komentarai: