Majavos

Majavos

Kai sodai, pievos, miškai pasipuošia pačiais gražiausiais žiedais, kai paukštelių chorai virpina žmonių širdis, gegužė, gražiausias pavasario mėnuo, sukviečia tikinčiuosius į  Majavas. Aštuntą valandą vakaro Stabintiškių kaimo moterys skuba į Vandos Jurevičienės namus. Čia visą mėnesį, kaip ir kasmet, meldžiasi, skaito litaniją, gieda giesmes, kuriomis šlovina Švč. Mergelę Mariją. Šie suėjimai suvienija krikščionišką bendruomenę, neleidžia pamiršti senų tradicijų.Komentarai: