Su sielos šauksmu

Su sielos šauksmu

Visą gegužės mėnesį skambėjo giesmės, maldos, skirtos Šv. Mergelei Marijai garbinti Stabintiškėse, Vandos Jurevičienės namuose. Kiekvieną vakarą rinkdavosi moterys į Majavą, prie pačių įrengto altorėlio, papuošto lauko bei darželio gėlėmis. O gegužės 30 d., per Šeštines, kaip ir kasmet, atvyko į Gegužinių pamaldų uždarymą Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis. Klebonas laikė Šv. Mišias. Po mišių bendravo su Majavą lankiusiomis moterimis. Pasidžiaugė Stabintiškėse išlikusia gyva tradicija. Gegužės 31 d. moterys paskutinį kartą gegužę susirinks skaityti Šv. Mergelės Marijos litaniją, aptars dėl kitų metų Majavos organizavimo, pasibus, pasikalbės, pasidžiaugs vienos kitų buvimu. Tikimės, kad kitais metais sielos šauksmas vėl suburs moteris bendrai maldai, bendriems gegužės vakarams.Komentarai: