Netekome

Netekome

Netekome ilgamečio Žaslių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos ,,Žasla“ buvusio vadovo, kompozitoriaus, atlikėjo

Gracijaus Narcizo Paugos.


Liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, draugus.Komentarai: