Tradicinių amatų ir folkloro šventė

Tradicinių amatų ir folkloro šventė

,,Jau septintoji,- lenkė pirštus ir skaičiavo kultūros centro direktorė Raselė Ščerbavičienė. Taip, jau septintą kartą, septintą rugsėjį į Žaslių miestelio aikštę atkeliavo tradicinių amatų ir folkloro šventė. Ir oras tarsi specialiai užsakytas – taip pat septintą kartą. Skaičius septyni šį kartą buvo dominuojantis – mat ir šventė vyko rugsėjo 7 dieną. Ir paruošiamieji darbai aikštėje prasidėjo jau septintą ryto. Kaip vijurkai sukosi vyrai, kad iki šventės pradžios suspėtų viską atlikti. Vėliau  aikštėje pasirodė galingas traktorius su ,,ragais“ – tai ūkininkas Linas Lazauskas atgabeno šiaudų rulonus. Jau antrus metus aikštė jais papuošiama. Atskubėjo ir žaslietis Vacys Malakauskas su bričkele. Šis kinkinys ne tik papuošė aikštę, bet tapo fotosesijos dalimi – šventės dalyviai sulipę į jį mielai fotografavosi.

Šventę atidarė Žaslių kultūros centro direktorė Raselė Ščerbavičienė, palinkėjusi visiems amatininkams, folkloro kolektyvams, svečiams, publikai gražios ir įdomios šventės. Smagių šventės akimirkų linkėjo ir rajono vicemeras Darius Vilimas, LR Seimo narės L. Matkevičienės padėjėja Joana Jocienė, Žaslių seniūnė Rasa Malinauskienė, kuriai teko tą dieną ne tik šventėje dalyvauti, bet ir sutikti žygio ,,Žalio Velnio takais“ dalyvius.  O kiek amatininkų užtvindė aikštę! Kiekvienais metais jų vis daugėja ir daugėja. Štai žolininkė Rasa Glinskytė – Subačienė, pirmą kartą atvykusi į šią šventę, sulaukė daug dėmesio – pasistatė aparatą,  kažką gamino.  Žmonės apspitę žiūrėjo ir negalėjo suprasti, kas čia bus. Na, jei taip kelis šimtus metų atgal, tai moterį turbūt raganavimu būtų apšaukę.  Rasa šypsodamasi aiškino savo amato vingrybes.  Viso jos ,,raganavimo“ rezultatas – kvapiųjų šalavijų žiedų hidroliatas, išgautas distiliuojant kvapiųjų šalavijų žiedus vandens garuose.  Naudojamas kaip tonikas, odos gaiviklis, drėkiklis.  Ne pirmą kartą miestelio aikštę ,,okupavo“ pynėjai iš vytelių Virgilijus ir Roma Šlipaičiai. Negalėjai atsistebėti šių amatininkų darbštumu. Kiek pintinių, kėdžių, dėžių atsivežė. Ir aikštėje nestovėjo, o pynė ir žmonėms demonstravo savo darbus.  Abejingai niekas nepraėjo pro alytiškes Bronę Surdokienę, kuri demonstravo, kaip gimsta vytinės juostos ir jos dukrą Daratą Volungevičienę, juvelyrę. Čia galėjai pamatyti moteris, apstojusias stalelį prie Daratos, vis klausinėjančias juvelyrės patarimo, besirenkančias papuošalus. O vyrai būriavosi prie Juozo Tarailės, demonstruojančio kalvystės amatą. Kažkaip liaudyje prigijusi nuomonė, kad kalvis būtinai turi būti suodinas, paišinas, juodas kaip velnias. Šis kalvis buvo visiškai kitoks – vilkintis baltais drobiniais drabužiais,  apsijuosęs liemenį odiniu diržu, už kurio, kaip tikram vyrui  derėjo, peilis kabojo. Uteniškis amatų meistras Albinas Šileika į Žaslius atvyko, kad galėtų parodyti, kaip gaminamos prieverpstės. Akys raibo nuo jų gausumo ir raštų įvairovės. Meistras ir su šventės dalyviais mielai bendravo, ir naujas prieverpstėles smagiai drožinėjo. Būriavosi smalsuoliai prie stogdengio Ginto Čekausko. Stebėjosi, kokį įrenginį čia amatininkas atsivežė ir ką su juo darys. Kraipė galvas ir negalėjo suvokti, kaip Gintas savo įrenginį sukioja, o iš jo skiedros byra. Suskubo daugelis ir patys išbandyti. Išsidrožė skiedrą, kvepiančia šviežia mediena, dar amatininkas ir pasirašė – bus gražus prisiminimas. Vikriai prie medžio pliauskos darbavosi šalia stovintis medžio drožėjas Viktoras Kurgonas, kaip ir Gintas, pirmą kartą dalyvaujantis šventėje. Šventės dalyviai su nuostaba sustodavo prie Vytauto Petrausko. Mat daugelis įpratę matyti iš lininių siūlų pinančias moteris. O čia prie stalo sėdi vyras ir darbuojasi patenkintas, makrame pynimu džiugina smalsuolių akis. Net pati renginio vedėja Daiva Tamošiūnaitė pasipuošė Vytauto juostele. Savo dirbinius siūlė šventės dalyviams keramikai kauniečiai Inga Samoškienė ir Gintaras Dabašinskas. Puodeliai, uzbonėliai, vazos ir kiti keramikos dirbiniai traukė pirkėjų žvilgsnius. Vaikai džiaugsmingai sugūžėjo prie karamelinių saldainių gamintojos Dianos Žaldarienės palapinės. Net išsižioję sekė amatininkės ,,abra kadabra“ burtus ir patys  tapo burtininkais, pasigamindami skaniausių saldainių. Žmonės negalėjo akių atitraukti nuo smagaus dueto – jaunos audėjėlės Rasuolės Andriukaitienės ir senjorės verpėjos Veronikos Šakienės. Gražiai šventę papuošė Veronikos minamas ratelio duzgesys ir Rasuolės staklelių poškėjimas. Šventėje savo amatą demonstravo ir mūsų rajono amatininkės -  vilnos vėlėja Jolanta Drumstaitė, šalia savęs priglaudusi riešinių mezgėją Rasą Kanevičiūtę, pirštinių ir kojinių mezgėja Angelė Razmislevičienė, amatų meistrė pynėja iš šiaudų Jurgita Treinytė, šakočių kepėja Onutė Raudeliūnienė, žvakininkystės amato puoselėtoja Elena Janavičienė, senojo karpymo  propaguotoja Veronika Gataveckienė, savo rankų darbo muilus siūlė Zita Indrašiūnienė, įvairių rūšių sūriai labai greitai ,,išgaravo“ nuo Ritos Lukševičiūtės stalo. Pirko žmonės Fiodoro Rybakovo pintines, nes čia pat bulviakasis. O kiek rankdarbių rankdarbėlių! Ir Kaišiadorių socialinių paslaugų centro moteryčių, ir senolės Bronės Matačiūnienės, žasliečių  Janinos Sabakonienės, Danutės Anuprevičienės, Genės Mlečkienės stalai nukloti su meile, darbštumu atliktais darbais. Šiemet savo darbus siūlė ir aikštėje tapė Aldona Tuminienė bei Jonas Katkevičius. Kad šventės dalyviai neišalktų, perlinių kruopų sriuba vaišino virėjos Dalia Ramonienė ir Lina Malakauskaitė. Kad neištrokštų – gaivinosi pelynų gira, pagaminta Žaslių bibliotekininkės Onutės Karvelienės. Nepaprastai šventę pagyvino ir folkloro ansambliai, paruošę gražias programas. Gėrėjosi publika Raudondvario folkloro kolektyvu ,,Piliarožė“, kurią pasirodymams buria jaunas vadovas Vilius Marma, Jonavos kultūros centro folkloro ansambliu ,,Laduta“ su vadove Audrone Noreikaite, Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansambliu ,,Verpeta“, vadovaujamo Valerijos Jankauskienės. O kai užgrojo liaudiškos kapelijos ,,Sutaras“ vyrai iš Vilniaus,  vadovaujami   Antano Foko, sėdėti liko tik tie, kuriems kojas skaudėjo. Visi kiti  šoko, šoko, šoko. Tokia ir turi būti šventė, iš kurios išeitų žmonės džiugiai nusiteikę, pabendravę, lauktuvių nusipirkę.

Dėkojame šventės rėmėjams UAB ,,Gudobelė“ ir direktoriui Mečyslovui Jusevičiui, Gintaro Kanaševičiaus IĮ ,,Desė“ ir įmonės savininkui, ,,Reginos gėlės“ savininkei Reginai Kaselienei, konferencijų ir pramogų centro ,,Pas Radvilą“ direktoriui Algimantui Radvilai, ūkininkui Linui Lazauskui, žasliečiams Mečislovui Tomkui ir Petrui Butkevičiui. Taip pat esame labai dėkingi mūsų partneriams Žaslių seniūnijai ir seniūnei Rasai Malinauskienei, Žaslių pagrindinei mokyklai ir direktorei Astai Malakauskienei, Žaslių bibliotekininkei Onutei Karvelienei.

Valė Kurgonienė, kultūrinių renginių organizatorė

 Komentarai: