Teisinė informacija

TEISINĖ INFORMACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS CENTRŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ĮSTATYMAS

Kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktai, kiti teisės aktai ir Žaslių kultūros centro nuostatai.