SVEIKINAME!

SVEIKINAME!

Vasario 16 – osios vakarą Kaišiadorių kultūros centre buvo įteikti Metų apdovanojimai. Už Kaišiadorių rajono garsinimą, iniciatyvas, atsidavimą darbui buvo apdovanotos Kaišiadorių rajono įmonės ir žmonės.

METŲ ŠUOLIS
Už spartų įmonės augimą -
Kaišiadorių rajono žemės ūkio bendrovė „Žiežmarių sodai“
Vadovas Kipras Sirtautas

METŲ INICIATYVA
Už neofreskų įgyvendinimo iniciatyvas, bendruomenės subūrimą projektams -
Ligita Pūrienė

STEBUKLINGA LAZDELĖ
Už begalinę meilę muzikai, atsidavimą savo profesijai ir pareigos jausmą, pučiamųjų instrumentų orkestro tradicijų rajone atgaivinimą ir indėlį į vaikų ir jaunimo muzikinį ugdymą bei Kaišiadorių vardo garsinimą -
Artūras Vrublevskis
Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų orkestro vadovas

DIDELĖ ŠIRDIS
Už pagarbą ir meilę žmogui, atsidavimą ir šilumą, nepaprastai prasmingą ir kilnų darbą, padedantį kurti gražesnį ir tvaresnį rytojų -
Rūta Kanclerytė
Paparčių šeimos namų direktorė

BE RIBŲ
Už drąsius iššūkius ir patriotinius ištvermės žygius, garsinančius Kaišiadorių vardą bei
populiarinančius rajono turizmą -
Rolandas Kriugžda

DARBŠČIOJI BITUTĖ
Už Kaišiadorių krašto vardo garsinimą, užsispyrimą ir tikslo siekimą, profesionalumą, nuoširdų bendravimą ir sertifikuoto žaslietiško šakočio edukacijas rajono, Lietuvos ir užsienio lankytojams -
Onutė Raudeliūnienė

VERSLO AMBASADORIUS
Už Kaišiadorių vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje įmonės kokybiška produkcija, aktyvią paramą rajono renginiams bei dalyvavimą bendruomenės gyvenime -
UAB „Gudobelė“
Vadovas Mečyslovas Jusevičius

ANT TVIRTŲ BĖGIŲ
Už Kaišiadorių miesto įvaizdį atspindintį verslą simbolinėje miesto vietoje, indėlį į Kaišiadorių žinomumą bei vaikų užimtumą -
Pramogų ir edukacijų studija „TUKU TUKU“
Loreta Vansevičienė ir Lina Brazionienė

VISUR SUSPĖJANTI
Už begalinę meilę savo kraštui ir atsidavimą darbui, pagalbą verslui, dalyvavimą turizmo parodose, renginių organizavimą ir Kaišiadorių rajono garsinimą –
Giedrė Streikauskaitė

ŽASLIŲ ŽIBURIAI
Už puikius pasiekimus intelektiniuose žaidimuose ir Žaslių miestelio vardo garsinimą Lietuvoje -
Žaslių komanda „Varsa“
Komandos nariai: Lionius Demjanovas, Regina Demjanovienė, Laimutė Dekienė, Rimvydas Dekas, Juozas Sindaras,
Almantas Steckevičius, Nijolė Sabonytė, Onutė Karvelienė

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centrasKomentarai: