Įstaigos lankytojų žiniai


Vyriausybės sprendimu, karantino režimas pratęstas dar mėnesiui iki kovo 31 dienos 24 valandosKomentarai: