Kovo 11-oji

Kovo 11-oji

Mieli žasliečiai,

Kovo 11-oji – ypatinga šventė. Dėl pratęsto karantino kviečiame šią šventę švęsti kitaip:

Kovo 11 d. (ketvirtadienį) 10 val. organizuojama akcija

,, Kas gali nemylėt Tėvynės?“

Nuosavų mašinų kolona su iškeltomis vėliavomis rikiuosis prie mokyklos stadiono šalutiniame keliuke, vedančiame į miestelio kapines. Nurodytu laiku pajudėsime ir vyksime pagrindinėmis Vilniaus ir Vytauto gatvėmis per Žaslių miestelį. Prie Kliuko pušynėlio trumpam stabtelėsime ir ties pagrindiniu kryžiumi garsiniu signalu pagerbsime pokaryje nužudytus ir šioje vietoje užkastus partizanus. Už Kliuko pušynėlio suksime į dešinę ir vieškeliu laukais važiuosime iki pagrindinio kelio Žasliai – Paparčiai. Vėl suksime į dešinę ir pagrindiniu keliu vyksime iki miestelio aikštės. Čia akciją baigsime.

Svarbu:
❗renginio metu neišlipti iš automobilio❗
❗automobilyje turi būti ne daugiau nei 2 asmenys, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius❗
❗renginio metu automobilių langai negali būti atidaromi, jei tarp automobilių neišlaikomas mažiausiai 2 metrų atstumas. Jei renginio metu atidaromi automobilio langai, viduje sėdintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį)❗

Būkime budrūs, akcijos metu svarbu laikytis rekomendacijų ir saugaus atstumo.

Maršrutas:

Organizatoriai:

Žaslių kultūros centras

Žaslių seniūnijaKomentarai: