Alyvoms žydint festivalis vėl sugrįžo

Alyvoms žydint festivalis vėl sugrįžo

,,Alyvų kalnas“, - išlipusi iš mašinos prie Žaslių šv. Jurgio bažnyčios ir apsidairiusi komentavo aktorė Gražina Urbonaitė. ,,O kaip gaiviai kvepia...“. Su alyvų žydėjimu ir jų gaiva, su pirmąja vasaros diena  į Žaslius sugrįžo trijų dienų Kardinolo Vincento Sladkevičiaus festivalis ,,Spinduliuojantis tikėjimu ir gerumu“.

Pirmąją dieną paskyrėme Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui, geram kardinolo draugui. Šiemet sukanka 100 metų nuo šios iškilios asmenybės gimimo. LR Seimas 2022 metus paskelbė Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Nors diena lietinga ir šaltoka, bet tikrieji meno gurmanai neišsigando liūties ir susirinko į mūsų miestelio šventovę. Sakralinės muzikos mylėtojus pasveikino Žaslių kultūros centro direktorė Raselė Ščerbavičienė, LR Seimo narė Vilija Targamadzė ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Voldemaras Maziliauskas. O tuomet susirinkusi publika klausėsi sakralinės impresijos ,,Švytėjęs meile, dalijęs gėrį“, kurią atliko aktorė Virginija Kochanskytė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Rita Preikšaitė (mecosopranas) ir Andrius Apšega (baritonas) bei pianistė Beata Vingraitė. Skambėjo P. Maskanjo, F. Šuberto, K. L. Bekerio, Ž. Bizė, S. Franko ir kitų kompozitorių kūriniai. Programos pabaigoje po bažnyčios skliautais suskambo dieviškoji  G. Jautakaitės ,,Viešpaties lelija“ ir visų kartu atliekama daina ,,Žemėj Lietuvos“. Tarp vokalinių kūrinių buvo skaitomos ištraukos iš Monsinjoro K. Vasiliausko pamokslų, laiškų, prisiminimų, kurias jausmingai perteikė legendinė aktorė Virginija Kochanskytė. Taip pat aktorė pristatė Ramunės Sakalauskaitės knygą ,,Gyvenimas, koks jis buvo“, skirtą Monsinjoro gimimo šimtmečiui paminėti. Pasibaigus programai, atlikėjams dėkojo ir gėlių puokštes įteikė rajono savivaldybės tarybos narys, verslininkas Algimantas Radvila.

Antrąją festivalio dieną aktorės Gražinos Urbonaitės, dainininko Dainiaus Puišio ir vargonininkės Jurgitos Kazakevičiūtės sakralinės muzikos ir poezijos valanda ,,Giesmė ir žodis Tavo garbei“ buvo skirta mūsų mylimam Kardinolui, Tėvo dienai ir Sekminėms. J.S. Bacho, G. F. Hendelio, D. Verdžio, M. Regerio ir kt. kompozitorių kūriniai, Jono Pauliaus II-ojo, M.Daukšos, Maironio, V. Mačernio, J. Marcinkevičiaus poezija ir proza prikaustė klausytojų dėmesį. Už nuoširdžius pasirodymus  atlikėjams dėkojo ir gėlių puokštes įteikė rajono savivaldybės vicemeras Darius Vilimas.

Trečiąją, paskutiniąją dieną,  koncertuoti buvo pakviestas Kauno styginių kvartetas, vadovaujamas Sauliaus Bartulio. Savo kūrybinį kelią šis kvartetas pradėjo 1981 metais,  per savo 41-erius gyvavimo metus surengęs daugiau kaip 3000 koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Kauno styginių kvartetas nuolat kviečiamas įrašyti muziką filmams ir teatro spektakliams, yra įgrojęs daug kūrinių Lietuvos nacionalinio radijo fondui, išleidęs 14 kompaktinių plokštelių. Karolinos Beinarytės – Palekauskienės (1-as smuikas), Aistės Mikutytės (2-as smuikas), Eglės Lapinskės (altas) ir vadovo Sauliaus Bartulio (violončelė) atliekami L. van Bethoveno, J. S. Bacho, F. Šopeno, M. Skoryko ir lietuvių kompozitorių G. Kuprevičiaus, J. Naujalio, V. Bartulio kūriniai žavėjo klausytojų širdis.

Esame labai dėkingi Kaišiadorių vyskupijai ir Žaslių parapijos klebonui Algiui Ananiui, kad ir antrąjį festivalį galėjome surengti Žaslių Šv. Jurgio bažnyčioje.  Sietynų šviesa, puiki akustika įkvėpė atlikėjus nuoširdiems gyviems pasirodymams, bendravimams su publika. Nuoširdų ačiū tariame  svečiams,  festivalio  klausytojams. Už pagalbą organizuojant renginį dėkojame ,,Reginos gėlės“ savininkei Reginai Kaselienei. Kiekvienos dienos vakarai buvo gražūs, šilti, jaukūs, sušildę sielas, apglėbę sakralumo skraiste mūsų širdis. Tegul tikėjimas ir gerumas, kurį spinduliavo Kardinolas Vincentas Sladkevičius, lydi ir kiekvieną mūsų.Komentarai: