Apie tradicinių amatų centrą

SĖKMINGIAUSIAS 2018
 
Žaslių tradicinių amatų centras – Žaslių kultūros centro padalinys, įkurtas Žaslių kultūros centro patalpose pagal „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategijos priemonę „Tradicinių amatų centrų kūrimas“ ir pagal kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą Tradicinių amatų centrų kūrimas ir plėtra“
Tradicinių amatų centras teiktia tautinio paveldo produktų kūrėjams viešąsias paslaugas, atstovauja Kaišiadorių rajono ir Vidurio Lietuvos amatininkų interesams.
Tradicinių amatų centras atlieka šias funkcijas:
 1) sudaro sąlygas gaminti, pristatyti, realizuoti tautinio paveldo produktus ir plėtoti tradicinius amatus;
 2) populiarina tradicinius amatus, užtikrina tautinio paveldo produktų gamybos technologijų perimamumą;
 3) vykdo tradicinių amatų ir kitus mokymus, organizuoja paskaitas, konferencijas, rengia ekspozicijas, parodas, vykdo edukacinius užsiėmimus;
 4) teikia tautinio paveldo produktų kūrėjų konsultavimo, tradicinių amatų demonstravimo ir kitas tradicines paslaugas;
 5) kaupia ir skelbia informaciją apie atitinkamo regiono sertifikuotus tautinio paveldo produktų kūrėjus ir tautinio paveldo produktus.
 
 

 Nuotr. Ievos Mecelienės. 2020