,,Ji gimė būti mokytoja"

,,Ji gimė būti mokytoja"

Atminimo vakaras skirtas mokytojai Liudmilai Malakauskienei

 Ji gimė būti mokytoja. Mūsų atmintyje išlikusi kaip labai paprastas, malonus, šiltai bendraujantis  žmogus. Visada besišypsanti, niekada nedejuojanti, atrodo, jog neturėjo rūpesčių nei darbe, nei šeimoje.  Jau 3 m. kaip mokytojos plačios, nuoširdžios šypsenos nematome. Į atminimo vakarą susirinko Liudmilos Malakauskienės šeimos nariai, giminės, buvę kolegos, mokiniai, pažįstami. Gražiais prisiminimais apie mokytoją pasidalino dukros Svetlana ir Dalia, buvusios kolegės Elena Tamkutonienė, Valerija Jakštienė, Gintarė Juzukonienė, mokyklos direktorė Asta Malakauskienė, Laimutė Dekienė, Jūratė Lakštauskienė, Janė Kaleinikienė, buvę auklėtiniai Liudas Bernackas ir Aušra Aleksiūnienė, seniūno pavaduotoja Regina Porakienė, giminaitė ir gera draugė Stefanija Biliukevičienė. Visi kalbėjusieji minėjo mokytojos vaišingumą, rūpestingumą, draugiškumą, paramą, linksmumą, šiltumą, paprastumą, darbštumą. Mokytojos pasitinkantis ir palydintis gerumas, minčių šviesumas pasiliks ilgam Ją pažinojusių žmonių širdyse.    Komentarai: