PARODA

PARODA

Rita Balkutė- sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo tradicinės augalininkystės, gamtos gėrybių rinkimo ir žolininkystės amato puoselėtoja.

Rita Balkutė jau daugiau kaip 30 metų rengia, organizuoja ir pati dalyvauja ekspedicijose. Jos tyrinėjimų sritis- liaudiškas žmogaus supratimas: dvasinė ir kūniška žmogaus sandara, sveikatos ir ligų samprata, ligų diagnostika, gydymo būdai ir priemonės. Nuo 1982 metų ji surengė daugiau kaip 130 ekspedicijų, užrašė per  15 000 vnt. medžiagos, paskelbta apie 40 straipsnių užsienio ir Lietuvos periodiniuose leidiniuose lietuvių liaudies medicinos, papročių, tikėjimų, magijos temomis. Ekspedicijas Rita rengė visoje Lietuvoje, lietuvių gyvenamose teritorijose Baltarusijoje ir Lenkijoje (Lenkijos Respublikos Punsko apylinkėse, Baltarusijos Respublikos Varanavo, Apso apylinkėse).

Rita  Balkutė yra elektroninės knygos „Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvoje“ (Vilnius, 2003) ir knygos „Galia užburti (kenkimo magija 1982–2012 metų įrašuose)“ (Vilnius, 2013) autorė. Ji taip pat yra sukūrusi keliolika antropologinių filmų pristatančių mūsų tautos etnokultūrinį paveldą: „Emilija“ (antropologinis videofilmas apie žoliavimo ir tepalų gaminimo tradiciją Žemaitijoje)(Vilnius, 2001); „Обряды исцеления у святых источников в Литве: святой источник в Ужпаляй“ (Салехард, 2002);  „Žemaičių Kalvarijos atlaidai“ (antropologinis videofilmas apie gydomąją magiją šventose vietose) (Vilnius, 2002); „Veisiejų atsimainymo atlaidai“ (antropologinis videofilmas apie gydomąją magiją šventose vietose) (Vilnius, 2005); „Parbėg laivelis“ (videofilmas apie tarptautinį folkloro festivalį Klaipėdoje) (Vilnius, 2002); „Užkalbėtojos“ (antropologinis videofilmas apie užkalbėjimų tradiciją Aukštaitijoje ir Dzūkijoje) (Vilnius, 2002); „Оля Рыбакова. На перекрестке традиций“ (k вопросу о современном состоянии знахарства в Литве) (Vilnius, 2004); „Velykų bobutė“ (antropologinis videofilmas apie Velykų papročius Šakių rajono Sintautų apylinkėse, 2010); „Rugiapjūtė: „svečias“, jievaras, vainikas“ (antropologinis videofilmas apie rugiapjūtės papročius Trakų rajono Onuškio apylinkėse) (Vilnius, 2012); „Vilnius Sigito Lasavicko akimis“ (dokumentinis filmas apie architektą Sigitą Lasavicką) (Vilnius, 2012); „Gyvenimas ratu“ (laiko atspindžiai lietuvių liaudies šventėse ir papročiuose) (Vilnius, 2012) ir kt.

Per visus ekspedicijų metus Rita Balkutė patyrė didelį džiaugsmą ir malonumą ne tik bendraudama su labai įdomiais, spalvingais, gražiais žmonėmis, bet ir juos fiksuodama fotografijose. Pirmoji jos paroda „Veprių apylinkių pateikėjai ir jų mintys“ įvyko 2001 metais Ukmergės rajono Veprių seniūnijoje. Jau ne vienerius metus skirtingose vietose eksponuota Žaslių tradicinių amatų centrą pasiekė kita Ritos Balkutės fotografijų paroda „Raganos, burtininkai, žmonės blogomis akimis“. Paroda liudija neįkainojamą Ritos Balkutės indėlį į kruopštų ir nelengvą dvasinio tautos paveldo fiksavimo darbą, kurį ji dirba su didžiausia atida ir meile įvairiuose Lietuvos kampeliuose sutiktiems pateikėjams. „Ši paroda tai tik nedidelis eskizas. Galimybė iš arčiau pamatyti, prisiliesti prie išties įdomių, tikrų mūsų tradiciją saugančių, ją puoselėjančių kaimo žmonių. Daugiau nei 30 metų tyrinėdama liaudies medicinos tradiciją, ne tik užrašiau ne vieną sakmę apie raganas ar burtininkus, žmones, turinčius blogas akis ir taip kenkiančius žmonėms, gyvūnams, augalams, net daiktams, bet ir su jais susitikau, bendravau. Čia taip pat galėsite pamatyti kokiais maginiais veiksmais patariama apsisaugoti nuo raganų kenkimo, blogų akių poveikio, o trumpi pačių pasakojimai leis prisiliesti prie gyvo žodžio tradicijos.“- sako Rita Balkutė.

 Komentarai: