Kai kalbama širdimi

Kai kalbama širdimi

Kai kalbama širdimi Kai už lango nepaliaujamai drengia lietus, šiltoje ir jaukioje kultūros centro salėje klausyti atvykusio į ,,Šiltų susitikimų“ vakarą svečio nepaprastai gera. Šįkart į mūsų tradicinį renginį atvažiavo svečias ne iš didmiesčio, o iš Kaišiadorių – tai monsinjoras, teologijos mokslų daktaras, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, knygų ir daugelio straipsnių įvairiomis teologijos temomis autorius, mokslinių projektų dalyvis Algirdas Jurevičius. Pozityvus, vidinę šilumą skleidžiantis nepaprastas žmogus,  mielai bendravo su atėjusia į susitikimą publika. O žmonės atidžiai klausėsi monsinjoro prasmingų minčių, domėjosi, klausė. Vyko abipusis malonus bendravimas. Vakaro pradžioje svečias papasakojo apie save, savo darbą Kaišiadorių vyskupijos kurijoje. Vėliau pristatė knygą ,,Susipažinkime – esu Teofilius“. Tai ne pirmoji monsinjoro parašyta knyga, bet kaip pats autorius  juokavo, geriausia iš visų. Knyga lengvai skaitoma, gausiai iliustruota nuotraukomis, skyreliai trumpi,  patraukliai, pirmuoju asmeniu pateiktas tekstas - tarsi apie save pasakotų pats Ganytojas. Skaitytojas, versdamas lapą po lapo, atrodo, kartu su vyskupu  Teofiliumi išgyvena tą laikmetį, įsijaučia į  kankinio gyvenimą.

,,Šiltų susitikimų“ vakarui baigiantis, monsinjoras pagiedojo keletą giesmių, pritardamas gitara. Padovanojo susitikimo dalyviams po paveikslėlį, kuriame pavaizduotas vyskupas ir kalinys Teofilius Matulionis, taip pat po žurnalą ,,Artuma“. Kas norėjo, galėjo įsigyti pristatytą knygą. Po tokio šilto, gražaus, nuoširdaus susitikimo dar ilgai jautiesi pakylėtas ir nenori sugrįžti į kasdienybę.Komentarai: