Apie Žaslių kultūros centrą

Žaslių kultūros centras yra Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkina Žaslių seniūnijos bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centras įkurtas 2008 m. lapkričio 10 d.

 

Misija

Kultūros centras - organizuojantis laisvalaikio užimtumo ir pramogų veiklą, mėgėjų ir profesionalų kūrybinę veiklą, turtinantis, skleidžiantis ir saugojantis krašto kultūrinį savitumą bei tradicijas. 

 

Salė talpina 250 žiūrovų