Apie Žaslių kultūros centrą

Žaslių kultūros centras yra Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkina Žaslių ir Paparčių seniūnijų bendruomenių kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centras įkurtas 2008 m. lapkričio 10 d.

Paparčių padalinys prijungtas – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Misija

Kultūros centras - organizuojantis laisvalaikio užimtumo ir pramogų veiklą, mėgėjų ir profesionalų kūrybinę veiklą, turtinantis, skleidžiantis ir saugojantis krašto kultūrinį savitumą bei tradicijas. 

 

Žaslių kultūros centro salė talpina 250 žiūrovų

 

 

Paparčių padalinio salė talpina 70 žmonių