Komisijos ir darbo grupės

  • Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo komisija 
  • Turto inventorizacijos, turto tikrosios vertės ir nuvertėjimo požymių nustatymo komisija 
  • Ilgalaikio turto perdavimo eksploatuoti komisija 
  • Materialinių vertybių nurašymo komisija 
  • Viešųjų pirkimų komisija
  • Žaslių kultūros centro taryba
  • Žaslių kultūros centro tarybos nariai