Žaslių kultūros centro tarybos nariai

ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRO TARYBA

  • Pirmininkas – Arnoldas Škimelis - kultūrinės - administracinės veiklos koordinatorius
  • Sekretorė – Vaiva Andriuliavičienė - vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvo "Dumsis" vadovė

 

Nariai:

  • Asta Malakauskienė, Žaslių pagrindinės mokyklos direktorė
  • Onutė Karvelienė, Žaslių bibliotekos bibliotekininkė
  • Albertas Lakštauskas, Žaslių seniūnas
  • Vida Kabašinskienė, Žaslių bendruomenės narė
  • Aušra Aleksiūnienė, Žaslių lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja